Martinský průvod

Autor: Valeš Karel (mailto:@), Téma: Sborovna, Zdroj: Mgr. Hana Kuljová
Vydáno dne 18. 11. 2008 (290 přečtení)


MARTINSKÝ PRŮVOD

MARTINSKÝ PRŮVOD

 

31. 10. 2008  jsme se  v hojném počtu sešli v budově základní školy v Úsobí na "MARTINSKÝCH DÍLNÁCH", abychom si se svými rodiči či přáteli vyrobili krásného papírového koníka. Obkreslovali jsme, stříhali, kreslili, zdobili, ťukali a zaplétali hřívy, až byl bujný oř na světě.  Na konci ze školy vyjelo do tmy na 25 unikátních koníků.
    To ovšem nebyl konec. Za týden, tedy 7. 11. 2008, nás totiž čekal "MARTINSKÝ průvod". Malé i velké přivítala děvčata z 5. ročníku krátkým povídáním o tradicích spojených s příjezdem "Martina na bílém koni". Potom děti opět osedlaly své vyrobené koníky a daly se do projíždění krkolomných tras. Když jsme se všichni vydováděli, vyrazili jsme hledat "Martinovo poselství". Po najití poslední koňské podkovy a zazpívání písní a básní sv. Martinovi na nás čekal malý ohňostroj a dáreček v podobě čokoládové martinské podkovičky.
    Veliké poděkování patří úsobskému svazu žen a sboru hasičů za jejich pomoc. Ale největší poděkování patří právě vám, kteří nás v ony dny přišli podpořit svojí hojnou účastí. Děkujeme a už teď se moc těšíme na další společné akce.