| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Seznam autorů | Odkazy | Ke stažení |
Hlavní menu
Školní rok 2006/2007
Vyhledávání
Kontakty
Základní škola Herálec
Adresa:
Herálec 38, 582 53 - 2.st.
Úsobí 165, 582 54 - 1.st.
Telefon:
Herálec:
569 445 137
Úsobí:
569 447 116
Web:
http://zs-heralec.unas.cz
E-mail:
mail@zs-heralec.unas.cz
skola@heralec.cz
jezek@zs-heralec.cz

Copyright:
Jaromír Fiedler, Petr Král a tvůrci systému phpRS, 2004
Jednací řád školské rady.
Vydáno dne 07. 03. 2006 (315 přečtení)Jednací řád školské rady   (návrh)

 

Základní školy Herálec, okres Havlíčkův Brod

 

zřízené dne    14. 12. 2005     usnesením        Zastupitelstva obce    HERÁLEC

 

ČI. 1

 

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

 

ČI. 2

 

Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Schůze školské rady svolává předseda školské rady, popřípadě místopředseda školské rady. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy. Jedná se zejména o školní vzdělávací program, výroční zprávu školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, koncepční záměry rozvoje školy, návrh rozpočtu školy na další rok, rozbory hospodaření , inspekční zprávy ČŠI a podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli.

 

ČI. 3

 

Program jednání navrhuje předseda rady školy. Vychází přitom z povinností uložených školské radě § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, dále z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy nebo zřizovatele školy. Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy školské rady nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy jednotlivých členů školské rady.

 

Čl. 4

 

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, poskytne ředitel školy pouze za podmínek stanovených tímto zákonem.

 

ČI. 5

 

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů školské rady při schvalování

výroční zprávy školy, školního řádu, pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, v ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů školské rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady. O jednání školské rady se pořizuje zápis, jehož součástí je i usnesení. Zápis vyhotovuje člen školské rady nebo jiný školskou radou pověřený zapisovatel. Zápis z jednání školské rady bude na závěr jednání uzavřen, odsouhlasen a podepsán předsedou školské rady a ověřen jedním z členů rady.

 

 

 

 

ČI. 6

 

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků školy, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a  schvalování výroční zprávy školy, školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Školská rada zároveň uvede, zda se vyjádřila ke školnímu vzdělávacímu programu, zda se podílela na zpracování koncepčního záměru rozvoje školy, zda projednala návrh rozpočtu a inspekční zprávu ČŠI a zda podala podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli.  Školská rada řeší připomínky z řad rodičů.

 

ČI. 7

 

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou .

 

ČI. 8

 

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem :    20. 12.  2005

 

 

 

 

        Herálci                         dne :  …………………………………………..

 

 

 

                                                                                  …………………………………….
                                                                                              podpis předsedy rady školy

 

 

 Související články:
Zahájení školního roku 2009 - 2010 (25.08.2009)
Dopravní soutěž (05.06.2009)
Zápis do 1. třídy (16.02.2009)
Zahájení školního roku 2008 - 2009 (25.08.2008)
Změna ve vedení školy. (06.12.2007)

( Celá tisková zpráva | Autor: Valeš Karel | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Školská rada )

Novinky
Anketa
Považujete školní webové stránky za užitečné?

Ano, určitě.
548  (548 hl.)
Snad, možná.
416  (416 hl.)
Ne, je to zbytečné.
459  (459 hl.)
Nevím, nedokážu posoudit.
408  (408 hl.)

Celkem hlasovalo: 1831

Kalendář
<<  Září  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tento web jede na phpRS - redakčním systému používajícím PHP.
Používáme layout All in One.